×

Advarsel

Fejlede under sletning af 539567ad51e5dfe97c2dc15dcef6a43e-cache-mod_simplefacebook-0ca512fd769519d11efe4940de72bc47.php

Reach

REACH står for registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

EU har lavet REACH-forordningen for at få registreret og dokumenteret brugen af kemiske stoffer, så mennesker og miljøet bliver beskyttet.